Gewährung eines Zuschusses an Kleinunternehmen COVID-19 (Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4): Akt Nr. 72.02.2020.06022, Dekret Nr. 09982/2020 vom 17.06.2020: 10.000€
Concessione di un sussidio a piccole imprese COVID-19 (legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4): Fascicolo n. 72.02.2020.06022, Decreto n. 09982/2020 del 17.06.20: 10.000€